เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


สวดพระพุทธมนต์วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2020-10-13

รายละเอียด

13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.09 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ