เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2020-10-23

รายละเอียด

23 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวานำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าอาวาสวัดทองบนเป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ