เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


พิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2020-12-05

รายละเอียด

5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ" โดยมี พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา คณะผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา และญาติธรรมวัดทองบนเข้าร่วมพิธี ในการนี้ พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าอาวาสวัดทองบนและเจ้าคณะแขวงยานนาวา เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทองบน ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ