การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมการจัดตั้งธนาคารเวลาเขตหนองจอก

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2021-02-21

รายละเอียด

21 กุมภาพันธ์ 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรประชุมทำความเข้าใจการดำเนินโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยและเตรียมความพร้อมจัดตั้งธนาคารเวลาเขตหนองจอก โดยมีสมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก เครือข่าย กศน.เขตหนองจอก และประธานชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดดีนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกร่างคณะทำงานจัดตั้งธนาคารเวลาเขตหนองจอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ