พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมทำความเข้าใจก่อตั้งธนาคารเวลาเขตดุสิต

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-03-17

รายละเอียด

"ขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาชุมชนแฟลตสิริสาสน์เขตดุสิต"

17 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ให้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชาวชุมชนแฟลตสิริสาสน์ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเป็นวิทยากร ณ ที่ทำการชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ถนนศรีย่าน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ