พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนธนาคารเวลาเขตตลิ่งชัน

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-03-19

รายละเอียด

19 มีนาคม 2564 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาเขตตลิ่งชันสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหาและให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยการนำรูปแบบโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยมาพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาเขตตลิ่งชันสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ค้าตลาดน้ำตลิ่งชัน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 60 คน ณ อาคารรับรองตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ