พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมทำความเข้าใจขับเคลื่อนธนาคารเวลาเขตหนองแขม

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-03-20

รายละเอียด

19 มีนาคม 2564 Kick off ธนาคารเวลาเขตหนองแขม
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาเขตหนองแขมสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการแก้ไขปัญหาและให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยการนำรูปแบบโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทยมาพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาเขตหนองแขมสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสส. อพม. อปพร. สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุหนองแขม และประชาชนผู้สนใจ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ