เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2021-03-24

รายละเอียด

24 มีนาคม 2564 พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าอาวาสวัดทองบน พร้อมด้วย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เข้ารับพระราชทานผ้าไตร ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2564 ณ วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ