การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมงานสารบรรณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2021-04-02

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและคณะ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดีและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมกัซซันพาโนราม่า กอล์ฟคลับ อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ