การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2023-08-16

รายละเอียด

16 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ หัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนโครงการ" ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ณ ห้องประชุมอาคารชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ