การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2023-01-26

รายละเอียด

26 มกราคม 2566 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรสาธารณประโยชน์" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับกลไกด้านครอบครัวที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และภาคกลาง ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ