โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


ประชุมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-21

รายละเอียด

(๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา เป็นประธานการประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และประชุมสมาชิกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุไทย ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ