พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2023-10-13

รายละเอียด

13 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะกรรมการมูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนาสังคม โดยมี พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมได้นำเสนอโครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติทราบและเรียนเชิญสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติเข้าร่วมเป็นองค์กรหลักในการดำเนินโครงการ ณ ศาลาเจ้าฟ้าโสมนัส วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ