เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตร

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2018-02-21

รายละเอียด

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ณ ศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
..... เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ซึ่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ นายเตียวฮุย ฮวด ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ประธานบริษัทเอ็มบีไอ กรุ๊ป พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเทวสถานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนและสร้างวิหารกัลยาณมิตร ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง ๑๗ เมตรยาว ๓๐ เมตรความสูง ๑๖ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูน ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการปฏิบัติงานและสำหรับประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรจำรองที่สำคัญ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านตำรวจ ทหาร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
...... เมื่อเสด็จถึงมณฑลพีธีทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวาง แผ่นอิฐทอง นาก เงินและแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณหน้าเทวสถานพระพิฆเนศ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายชื่อเทวสถานพระพิฆเนศ 
...... ในการนี้ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้างวิหารกัลยาณมิตร เบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อใช้สอยตามพระอัธยาศัย ผู้เข้ารับของที่ระลึก จำนวน ๒๒๐ ราย 
...... โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลปาดังเบซาร์, โรงพยาบาลสะเดา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่โปรดให้ออกหน่วยฯ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม และแพทย์แผนไทยแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยวันนี้ มีผู้มาขอรับบริการ ๑๘๖ ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินหายใจ

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ