ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม


อิ่มบุญอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘

ประเภทข่าว ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม โพสต์เมื่อ 2015-07-31

รายละเอียด

      เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ จัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา "อิ่มบุญ อาสาฬหบูชา" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและนายกสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ