ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม


บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙

ประเภทข่าว ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม โพสต์เมื่อ 2017-04-10

รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมะลังกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลหนองปลิง เขต ๑ ร่วมกับ วัดมะลังกา สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ