โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


ประชุมปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2020-02-05

รายละเอียด

 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กศน.เขตยานนาวา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา) ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย

๑. นางสาวนันทนา มากเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.เขตยานนาวา

๒. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

๓. นางสาวอนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

๔. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตยานนาวา

๕. นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์ นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ

๖. นางสาวจิตรดิลก ชุติวัตธนิก นายกสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

๗. นายอนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการธนาคารอาหารเครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน

๘. ร้อยตรี ชัขวาลย์ รังสิกรณ์ รองผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

๙. นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี หัวหน้างานธุรการและทะเบียนโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.เขตยานนาวา ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรแม่ทองย้อย ริมน้ำ วัดด่าน พระราม ๓

 


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ