หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา) ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1vsOAeLUO4DLXsfv2bzsT1dHgYaZP5rjx/view?usp=sharing