พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยโดยใช้ธนาคารเวลา

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2021-02-23

รายละเอียด

"เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัยโดยการใช้ธนาคารเวลา"

23 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาชุมชนวัดไชยทิศสู่ความเป็นรูปธรรม โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา เป็นวิทยากรร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลา พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารเวลา คณะกรรมการธนาคารเวลา สมาชิกธนาคารเวลาชุมชนวัดไชยทิศ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. เข้าร่วมประชุม ​จำนวน 60 คน ณ ที่ทำการชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ