การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมงานสารบรรณสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2021-03-14

รายละเอียด

14 มีนาคม 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) ในหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือติดต่อราชการ" ให้แก่คณะบริหาร คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) และแกนนำเด็กเยาวชน ณ ห้อง Chyna ชั้น 12 โรงแรม เดอะควอเตอร์ หัวลำโพง บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ