การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมงานสารบรรณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2021-03-01

รายละเอียด

1 มีนาคม 2564 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง "ระเบียบงานสารบรรณ" ตามโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 28" ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application Microsoft Team ณ ห้องถ่ายทอดสด ชั้น 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ