การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมการจัดตั้งธนาคารเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จังหวัดอ่างทอง

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2023-04-20

รายละเอียด

20 เมษายน 2566 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและรองประธานคณะทำงานเครือข่ายธนาคารเวลากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรอบรมการจัดตั้งธนาคารเวลาให้แก่แกนนำผู้สูงอายุ ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งธนาคารเวลาตำบลสายทอง จัดโดย สโมสรบิวดิ้่ง สตาร์ องค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดอ่างทอง สนับสนุนงบประมาณโดย พมจ.อ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ