การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน (Preventive Long Term Care :PLC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 54

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2022-07-08

รายละเอียด

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตุยานนาวา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แนวคิดธนาคารเวลาของประเทศไทย" ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน (Preventive Long Term Care :PLC) ของศูนย์บริการสาธารณสุข 54 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้สูงอายุในชุมชนบลูไลท์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบลูไลท์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ