พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำโครงงานของมูลนิธิทุนประทาน

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2023-06-27

รายละเอียด

27 มิถุนายน 2566 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวสายฝน พงศ์ฑีฆายุ อนุกรรมการบริหารกองทุน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิทุนประทาน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ