พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2023-04-26

รายละเอียด

26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 องค์กร 7 โครงการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ จำนวน 1 โครงการ และเห็นชอบในหลักการแต่ให้ปรับแก้ไขโครงการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในครั้งถัดไป จำนวน 5 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ