พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2023-10-04

รายละเอียด

4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2567 แผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนรายงานการเบิกจ่ายเงินกองทุน และการพิจารณาคัดเลือกโครงการดีเด่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ