โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


ลงนามความร่วมมือโครงการธนาคารเวลา Rotary Time Bank

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-21

รายละเอียด

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการคลังเวลา (Rotary Time Bank) ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานเขตยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และคณะอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สำนักงานเขตยานนาวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการในการเริ่มดำเนินโครงการคลังเวลาโรตารี (Rotary Time Bank) และโครงการธนาคารเวลา ออมเวลา (Time Bank) ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาที่กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Software ที่ใช้ในการทำงานระบบ Time Bank เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุน Time Bank และเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการคลังเวลาโรตารีและโครงการธนาคารเวลา ออมเวลา ปันสุข นำร่องที่โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา (Rotary Community Corps of Yannawa Elderly School) โดยการสนับสนุนของสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์

ในการนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ บรรยายพิเศษ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา (นางสาวโศรยา วัธชนะ) ผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล (นายนครินทร์ รัตนกิจสุนทร) ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา (นายลิขิต ลิ้มรสรวย) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ