โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


รางวัลองค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-21

รายละเอียด

วันนี้ (๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา เข้ารับมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติองค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในงาน "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวคิด "ก้ม กราบ กอด : สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สร้างความเอื้ออาทรและความผูกพันระหว่างคนทุกช่วงวัย อีกทั้งเป็นการลดการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบ ด้วยการแสดงท่าทาง "ก้ม กราบ กอด" ที่แสดงความเคารพให้เกียรติผู้สูงวัย โดยมี นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ