ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม


ทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี วันสถาปนาสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

ประเภทข่าว ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม โพสต์เมื่อ 2015-04-16

รายละเอียด

         เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์ รองประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณรเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี วันสถาปนาสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๓๑ รูป และสามเณร ๘๕ รูป โดยมี พระครูสถิตบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน เป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญดังกล่าว ณ วัดด่าน พระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ