ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม


อิ่มบุญมาฆบูชา ๒๕๖๐

ประเภทข่าว ส่งเสริมประเพณีเเละวัฒนธรรม โพสต์เมื่อ 2017-02-22

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แรนด์ พระราม ๙ จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานอิ่มบุญมาฆบูชา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ และองค์กรภาคประชาสังคมอีกมากมาย เมื่อวันเสารฺ์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ