สมาชิกเข้าสู่ระบบ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์วิหารกัลยาณมิตรและทรงเปิดผ้าเพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ
ซึ่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน
และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเทวสถาน
ในการนี้ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
เข้าเฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้างวิหารกัลยาณมิตร
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา