การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


พัฒนาทักษะความรู้ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-08-10

รายละเอียด

๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการทำงานสาขารัฐศาสตร์ หัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ