การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


พัฒนาศัยกภาพบุคลากรศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-07-03

รายละเอียด

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านครอบครัวทดแทนของศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ