การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2563-08-28

รายละเอียด

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลและผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑ (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ