พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ผู้อำนวยการรับรางวัลบุคคลผู้นำคุณประโยชน์

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-09-17

รายละเอียด

17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์" เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ในงานมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 10 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรามาดา บายวินเเดม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ