การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมการดำเนินงานธนาคารเวลาให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดอุทัยธานี

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-11-02

รายละเอียด

2 พฤศจิกายน 2563 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมในฐานะเลขาธิการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทยและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ