การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-11-30

รายละเอียด

30 พฤศจิกายน 2563 สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 27 หัวข้อวิชา "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ" ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ