พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


เยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานธนาคารเวลาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-12-08

รายละเอียด

8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาและผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวา ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลธนาคารเวลาของประเทศไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าพบ นายชาญพัฒน์ มาประกอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในฐานะกรรมการธนาคารเวลาโรงพยาบาลพระพุทธชินราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารเวลาโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อเยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารเวลา รูปแบบการจัดกิจกรรม แนวทางการแลกเปลี่ยนเวลาระหว่างสมาชิกและองค์กร ปัญหาการใช้งานระบบซอฟแวร์ และข้อแนะนำในการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ธนาคารเวลา ณ ที่ทำการธนาคารเวลาโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ