โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


พิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-21

รายละเอียด

 (๑๓ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตยานนาวา และเป็นประธานเปิดการสัมมนา โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงวัย ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” และปาฐกถานา เรื่อง “กรุงเทพมหานครกับผู้สูงอายุและการก้าวสู่สังคมสูงวัย โดยสำนักงานเขตยานนาวาร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) กรมกิจการผู้สูงอายุ กศน.เขตยานนาวา วัดด่านพระราม ๓ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สโมสรโรตารียานนาวา และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา มีนายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารเขต พร้อมด้วย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ