เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


สอนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากใบมะพร้าว

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2017-09-02

รายละเอียด

ลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (ที่ ๓ จากซ้าย) พร้อมด้วย วรงค์รอง ตั้งคำ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (ที่ ๔ จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทย  จัดกิจกรรมใน โครงการ "รักษ์มะพร้าว ๓๖๐°" พร้อมเชิญชวนชุมชนในตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วยชาวบ้าน จิตอาสา คณะครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่องลม ร่วมใจประดิษฐ์ "ดอกดารารัตน์" ด้วยวัสดุธรรมชาติจากใบมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวอัมพวา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมะพร้าวไทย บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ